Gizlilik ve Güvenlik

 

Gizlilik ve Kullanım Şartları

EkoEczanem, S.S. Eczacılar İlaç Sağlık ve Eczane Gereçleri Atıklarını Değerlendirme Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi (Çevreci Eczacılar Kooperatifi)’ne (bundan sonra Çekoop olarak anılacaktır) ait bir markadır ve bu site ile ilgili tüm hak ve yetkiler Çekoop'a aittir.

 

Sitemizin kullanımı ve hizmet alımınız kapsamında kişisel bilgilerinizin kullanımı:

Kullanıcılar site kapsamında kendileri tarafından ve kendi rızalarına tabi olarak paylaştıkları veya bildirdikleri her nevi bilgilerin kendilerine ait ve doğru olduğunu, aksi yöndeki taleplerin ve/veya iddiaların tek muhatap ve sorumlusunun bizzat kendileri olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Çekoop'un kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini, Üyelik Sözleşmesi'nde, okumakta olduğunuz Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları'nda belirtildiği üzere ve sitemizi ziyaret ederek kabul etmektesiniz.
 
İşbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi; Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgi, Pazarlama Bilgisi ile Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini kapsayacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
 
İlgili Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
 
Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini  sisteme giriş yaparak her zaman güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. 
 
Çekoop olarak kişisel bilgilerinizi korumak için elimizden gelen çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 S.S ECZACILAR İLAÇ SAĞLIK VE ECZANE GEREÇLERİ ATIKLARINI DEĞERLENDİRME ÇEVRE KORUMA VE İŞLETME KOOPERATİFİ Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.